Quyền lợi khi được nâng cấp user Vip
Chèn 3 link bài viết và 3 link chữ ký
Đăng 10 bài trong ngày
Link dofollow
VIP 20k

NẠP THẺ CÀO

Sau khi nạp thẻ thành công, User của bạn sẽ được nâng cấp VIP trong vòng 24h. Liên hệ skype: live:tungdinh0806 hoặc email: nguyentung0806@gmail.com